AKTUALNOŚCI
8 marca 2022

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

17 lutego 2022

Nowelizacja biegu przedawnienia – ograniczenie dla nieuczciwych wierzycieli?

4 lutego 2022

Chiny zaostrzają politykę w zakresie zwalczania przestępstwa łapownictwa

24 stycznia 2022

Otwarta bankowość – implementacja dyrektywy PSD2

19 grudnia 2021

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe kategorie podmiotów obowiązanych do dokonania zgłoszenia

W dniu 15 listopada 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).
9 grudnia 2021

Prof. UŚ. dr hab. Mirosław Pawełczyk został ponownie powołany na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję

W dniu 15 listopada 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).
3 grudnia 2021

Krajowy System e-Faktur

W dniu 15 listopada 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).
29 listopada 2021

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zmiany od 1 grudnia 2021 r.