Profil usług


Specjalizujemy się następujących zagadnieniach prawnych:

Prawo gospodarcze i handlowe, komercjalizacja i prywatyzacja, prawo rynku kapitałowego, prawo energetyczne, prawo wodne, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, odpady, ochrona środowiska, prawo cywilne i postępowanie cywilne, księgi wieczyste, gospodarka nieruchomościami, własność intelektualna, prawa autorskie, ochrona konkurencji i konsumentów, prawo podatkowe, optymalizacje podatkowe, postępowanie administracyjne i sądowo – administracyjne, samorząd terytorialny, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, zwolnienia grupowe, prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, społeczne budownictwo mieszkaniowe, pomoc publiczna, fundusze strukturalne, audyty procesów inwestycyjnych, spory sądowe i windykacja należności.

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie postępowań sądowych oraz administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Nasi prawnicy prowadzą również profesjonalne szkolenia z zakresu: prawa handlowego, prawa pracy, zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa konkurencji i prawa sektorów infrastrukturalnych, prawo rzeczowe, prawo własności intelektualnej i procedury administracyjnej. Ich celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy prawniczej w przejrzystej, dostępnej formie umożliwiając naszym Klientom zdobycie niezbędnej wiedzy z wybranego zakresu tematycznego z naciskiem na praktyczne aspekty jej stosowania.

"Kancelaria Radców Prawnych Pawełczyk & Szura świadczy dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. usługi z zakresu doradztwa prawnego, na podstawie stałej umowy obsługi prawnej. Współpraca przebiega bez zarzutu, a jej efekty spełniają nasze oczekiwania. Biorąc pod uwagę wszechstronny zakres współpracy oraz pełną satysfakcję z jej przebiegu możemy z pełnym przekonaniem rekomendować Kancelarię Radców Prawnych Pawełczyk & Szura jako wiarygodnego i solidnego partnera."

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro