E-porada

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta Kancelaria oferuje również usługę pomocy prawnej przez internet. Umożliwia ona uzyskanie pełnowartościowej pomocy prawnej najlepszych specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, bez wychodzenia z domu czy biura. W ramach usług elektronicznych Kancelaria oferuje między innymi: udzielanie pisemnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opracowywanie opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów umów.

Aby uzyskać odpowiedź na interesujące Państwa zagadnienia wystarczy wypełnić poniższy formularz i wysłać treść zapytania drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zapytania i zapoznaniu się ze specyfiką problemu Kancelaria w terminie do 2 dni roboczych wysyła do Państwa propozycję wynagrodzenia za usługę prawną. Dopuszczalna jest możliwość negocjacji wynagrodzenia.

W zależności od specyfiki zagadnienia Klient może zostać poproszony o uzupełnienie swojego zapytania o dodatkowe informacje lub kopie niezbędnych dokumentów. Klient otrzymuje e-mail z wyceną oraz numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Dokonanie wpłaty jest warunkiem koniecznym do świadczenia usługi oraz jest równoznaczne z zawarciem umowy za pomocą serwisu.

Informację zwrotną w postaci pisemnej porady, opinii prawnej, projektu pisma procesowego czy umowy otrzymają Państwo w uzgodnionym terminie, w wybranej przez siebie formie: pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub pocztą kurierską.
Formularz zapytania prawnego

Imię, nazwisko / Firma *
Telefon *
Adres e-mail *
Zapytanie prawne *
Akceptuję regulamin świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną

"Kancelaria w ramach bieżącej obsługi prawnej współpracowała z nami również w zakresie wdrażania procesów związanych z podziałem majątku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Katowicach. Kancelaria zajmowała się koordynacją procesu podziału majątku spółki. W naszej ocenie współpraca z Kancelarią przebiega bez zarzutu i bez wątpienia pomaga nam w podejmowaniu prawidłowych decyzji w ramach prowadzonej przez nas działalności. Z zadowoleniem możemy potwierdzić, że zarówno przygotowanie merytoryczne Kancelarii, jak i zrealizowane zadania spełniają w najwyższym stopniu nasze oczekiwania."

Katowickie Wodociągi Spółka AkcyjnaAktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro