Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zmiany od 1 grudnia 2021 r.
29 listopada 2021
Prof. UŚ. dr hab. Mirosław Pawełczyk został ponownie powołany na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję
9 grudnia 2021

AKTUALNOŚCI EKSPERCKIE


Krajowy System e-Faktur


W dniu 15 listopada 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076). Do najważniejszych zmian należy m.in. utworzenie krajowego systemu digitalizacji faktur – zgodnie z uzasadnieniem do projektu zmian:

ustawa reguluje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

System ten ma wejść w życie już 1 stycznia 2022 r., jednakże jego stosowanie w praktyce nie ma charakteru obligatoryjnego (korzystanie z tego rozwiązania jest dobrowolne).

Faktura ustrukturyzowana

Ustawodawca rozumie przez to pojęcie fakturę wystawioną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF), oznaczoną przydzielonym numerem identyfikującym. Jak wskazano na stronie podatki.gov.pl faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury (FA_VAT). Faktury będzie można wystawiać bezpłatnie, aktualnie trwa program pilotażowy umożliwiający testowanie systemu przez podatników (Strefa testowa KSeF).

Wystawienie takiej faktury będzie wiązać się m.in. ze skorzystaniem z prawa do 40-dniowego terminu zwrotu podatku oraz rozliczenia korekty in minus za okres wystawienia faktury korygującej. Do faktur ustrukturyzowanych nie mają zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, a system przechowuje je przez okres 10 lat.

Pozostałe zmiany

Pozostałe zmiany wprowadzone omawianą nowelizacją dotyczą przede wszystkim rozwiązań mających na celu dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług, w zakresie m.in. uproszczeń w wystawianiu faktur korygujących, w tym zmniejszenia liczby elementów takiej faktury, faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur.

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/