KANCELARIA

O nas

DORADZTWO PRAWNE
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Kancelaria Pawełczyk powstała w 2003 r. z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pawełczyka, łączącego naukę z praktyką stosowania prawa. Najwyższa jakość świadczonych usług potwierdzona satysfakcją Klientów, pozwoliła na dynamiczny rozwój Kancelarii. Zespół tworzy ponad 50 doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin prawa, w tym radców prawnych i adwokatów. Członkowie zespołu Kancelarii prowadzą równolegle działalność naukową, jako doktorzy habilitowani i doktorzy nauk prawnych są autorami i współautorami kilkuset publikacji naukowych. Kancelaria posiada swoje biura w Warszawie i Katowicach, stale współpracując z renomowanymi kancelariami w całej Europie.

Kancelaria Pawełczyk należy do grona wiodących firm prawniczych w Polsce. Świadczy obsługę prawną dla największych przedsiębiorstw, m.in. z branży energetycznej, transportowej, infrastrukturalnej, budowlanej, finansowej, przemysłu ciężkiego, a także na rzecz podmiotów administracji publicznej i klientów indywidualnych. Obszarem szczególnej aktywności Kancelarii jest problematyka regulacji sektorowych oraz prawo konkurencji, zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej i prawo pracy.

Poza bieżącą obsługą prawną Kancelaria realizuje również projekty z zakresu M&A, restrukturyzacji, łączenia oraz przekształceń podmiotów gospodarczych, przeprowadza szkolenia, audyty prawne oraz badania due diligence, a także sporządza ekspertyzy oraz opinie prawne. Kancelaria świadczy usługi prawne również w języku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim.


Radca prawny, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawełczyk

Założycielem Kancelarii jest radca prawny dr hab. Mirosław Pawełczyk, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie (www.iuspublicum.pl). Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Członek Rady Programowej czasopisma „Radca Prawny”, Członek Rady Naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego”. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology / HUST (Chiny, 2017-2020). Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz Członek Zespołu Ekspertów, który opracowywał projekt „Konstytucji Biznesu”.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (www.paee.org.pl).

Zasiadał w radach nadzorczych największych spółek sektora energetycznego, kolejowego, infrastrukturalnego oraz finansowego. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnej oraz prawa rynku kapitałowego.