Instytucje Finansowe i Rynek Kapitałowy

RYNEK KAPITAŁOWY

Istotny obszar działalności Kancelarii stanowi praktyka runku kapitałowego z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze spółek publicznych, emitentów oraz innych uczestników rynku kapitałowego.

Kancelaria zapewnia zarówno bieżące doradztwo na rzecz uczestników rynku kapitałowego, wspierając Klientów w procesie subskrypcji prywatnej otwartej i zamkniętej papierów wartościowych, przy wprowadzaniu lub dopuszczaniu instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w tym w szczególności w zakresie sporządzania publicznych dokumentów informacyjnych. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli oraz doradzali w projektach IPO.


INSTYTUCJE FINANSOWE

Od wielu lat Kancelaria współpracuje z podmiotami działającymi w obszarze finansowym: bankami, ubezpieczycielami oraz funduszami inwestycyjnymi. Szczególnie ważnym obszarem zainteresowania oraz doświadczenia Kancelarii stanowi doradztwo prawne w transakcjach związanych z finansowaniem i restrukturyzacją zadłużenia, nabyciem oraz zbyciem aktywów finansowych, a także pomoc prawna w opracowywaniu wewnętrznych regulacji, ogólnych warunków umownych oraz przygotowywaniu umów. Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.