Nieruchomości i Procesy Inwestycyjne

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria oferuje wsparcie prawne w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości celem przygotowania do procesu inwestycyjnego oraz w celu przeprowadzenia transakcji zbycia bądź najmu. Przeprowadza kompleksowe audyty prawne nieruchomości oraz sporządza raporty uwzględniające ryzyka prawne. Reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z uzgadnianiem stanu prawnego nieruchomości, jak również w postępowaniach dotyczących służebności, w tym służebności przesyłu oraz innych praw na nieruchomościach. Podmioty branży nieruchomościowej wspiera również w obszarze komercjalizacji nieruchomości, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów.


PROCESY INWESTYCYJNE

Podmioty sektora prywatnego i publicznego Kancelaria wspiera w przygotowaniu oraz realizacji procesu inwestycyjnego, od momentu powstania pierwszej koncepcji architektonicznej, poprzez wybór wykonawcy, przygotowanie umowy inwestycyjnej, aż do momentu ostatecznego oddania inwestycji do użytku. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów branży deweloperskiej realizujących projekty mieszkaniowe, handlowe, biurowe, jak i przemysłowe.

Świadcząc pomoc prawną przy organizacji procesu budowlanego oraz przygotowywaniu umów o roboty budowlane, opartych na wzorcach FIDIC, Kancelaria wspomaga Klientów w procesie uzyskiwania wymaganych pozwoleń związanych z procesem budowlanym, w tym m.in. w zakresie ustalenia warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, a także pozwoleń środowiskowych.


OCHRONA ŚRODOWISKA

Zespół Kancelarii Pawełczyk dysponuje bogatym doświadczeniem oraz wiedzą, pozwalającą na świadczenie usług prawnych dotyczących, m.in. norm emisyjnych (BREF, BAT) ochrony poszczególnych zasobów środowiska, podatków ekologicznych, odpowiedzialności w ochronie środowiska, transportu materiałów niebezpiecznych, czy też gospodarowania odpadami. Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc w szczególności w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych, prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, uzyskania dostępu do informacji o środowisku.