POMOC PUBLICZNA ORAZ PRAWO ANTYMONOPOLOWE

POMOC PUBLICZNA

Obsługa prawna świadczona na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na rzecz przedsiębiorców oraz jednostek sektora publicznego, pozwoliła zbudować Kancelarii Pawełczyk silne kompetencje w zakresie pozyskiwania środków pomocowych oraz rozliczania inwestycji finansowanych z tych środków. Zdobyte przez zespół prawny doświadczenia obejmują również problematykę pomocy publicznej, w tym m.in. sporządzanie testu prywatnego inwestora, jak również zagadnienia dotyczące nieuzasadnionej pomocy publicznej.


PRAWO ANTYMONOPOLOWE

Zagadnienia prawa ochrony konkurencji stanowią jeden z przykładów, w których Kancelaria łączy bogate doświadczenia praktyczne z dorobkiem naukowym prawników. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Prawa Konkurencji, wspierając Klientów w postępowaniach dotyczących nadużywania pozycji dominującej. Przygotowuje i reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie koncentracji.