Regulacje Sektorowe

ENERGETYKA I OZE

Od lat Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz największych w kraju przedsiębiorstw szeroko pojętej branży energetycznej, w tym wytwórców energii, ciepłowni i elektrociepłowni, OSD i przedsiębiorstw przesyłowych, dystrybucji ciepła, przedsiębiorstw obrotu energią, a także podmiotów działających w obszarze OZE. Kancelaria zapewnia swoim Klientom zarówno stałą obsługę prawną, jak również wsparcie przy realizacji projektów inwestycyjnych oraz reprezentację przed organami regulacyjnymi. Oferuje wsparcie eksperckie w zakresie analizy projektów aktów prawnych w ramach konsultacji społecznych.


INFRASTRUKTURA, TRANSPORT I LOGISTYKA

Kancelaria posiada bogate i unikatowe doświadczenie w obsłudze prawnej największych w kraju podmiotów branży transportowej, w szczególności branży kolejowej. Doradza zarówno przewoźnikom, zarządcom i operatorom infrastruktury, ale także producentom i dostawcom taboru i urządzeń. Kancelaria oferuje wsparcie w postępowaniach przed organami regulacyjnymi, w tym przed Urzędem Transportu Kolejowego. Zapewnia również kompleksową obsługę prawną związaną z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, począwszy od etapu związanego z opracowaniem dokumentacji przetargowej, poprzez wybór wykonawcy, a kończąc na rozliczeniu inwestycji, w tym również inwestycji realizowanych przy udziale środków pochodzących z funduszy europejskich.


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY, CIĘŻKI I ZBROJENIOWY

Od początku swej działalności Kancelaria doradza i wspiera podmioty działające w przemyśle górniczym i wydobywczym. Doświadczenie Kancelarii obejmuje stałe doradztwo prawne uwzględniające specyfikę oraz otoczenie regulacyjne tej branży. Istotnym elementem usług oferowanych przez Kancelarię jest pomoc prawna przy ubieganiu się o stosowne koncesje i pozwolenia wymagane prawem geologicznym i górniczym oraz obsługa postępowań dotyczących odszkodowań z tytułu powstałych szkód górniczych. Kancelaria pomaga w procesach restrukturyzacyjnych oraz zapewnia wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawych.

Kancelarię wyróżniają specjalistyczne kompetencje oraz doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów działających w obszarze przemysłu ciężkiego, w tym hut oraz zakładów zbrojeniowych. Prawnicy Kancelarii posiadają certyfikaty dostępu do informacji niejawnych, które upoważniają do obsługi prawnej oraz udziału w negocjacjach kontraktów związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.