Restrukturyzacje

Pomoc prawna dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji prawnej i finansowej, wymagającej podjęcia oraz przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego stanowi jeden z kluczowych obszarów działalności Kancelarii. Zespół Kancelarii stale współpracuje z doświadczonymi doradcami restrukturyzacyjnymi, zapewniając wsparcie w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji, jak również w zakresie opiniowania podejmowanych decyzji oraz reprezentowania przed organami administracji i sądami w związku z procesem restrukturyzacji. Bogate doświadczenie Kancelarii to również ochrona interesów prawnych Klientów w toku postępowania upadłościowego, w tym m.in. poprzez zapewnienie należytej reprezentacji w zgromadzeniu wierzycieli.