Prof. Pawełczyk moderatorem panelu na zjeździe Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego.
30 lipca 2017
Prof. UŚ dr hab Mirosław Pawełczyk powołany przez Wicepremiera – Ministra Rozwoju na członka Zespołu Ekspertów opracowujących projekt „Konstytucji Biznesu”.
18 marca 2018

Prof. US dr hab. Mirosław Pawelczyk oraz dr Marlena Jankowska ekspertami powołanymi na Visiting Research Fellow przy chińsko-niemieckim Instytucie Własności Intelektualnej w Huazhong University of Science and Technology / HUST (Chiny, 2017-2020).

31 lipca Profesor Xiang Yu (HUST, Chiny) Odwiedził Instytut Własności Intelektualnej w Katowicach. Prof. dr hab. Mirosław Pawełczyk otrzymał list powołujący go do Rady Naukowej IIP i oraz nadano mu tytuł Visiting Research Fellow w HUST.