Podziękowania dla prof. n. dr hab. Mirosława Pawełczyka za udział w pracy Zespołu ds. Konstytucji dla Biznesu
30 lipca 2018
Konferencja naukowa „Konstytucja biznesu – nowe doświadczenia”
6 grudnia 2018

Profesor Mirosław Pawełczyk Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansowych.

Świat rynków kapitałowych podlega nieustannym przeobrażeniom, zmieniają się perspektywy pozyskiwania kapitału, zmieniają się wymagania inwestorów, nie wspominając o wyzwaniach regulacyjnych. Tym wyzwaniom ma sprostać utworzony nowy Instytutu. Zasadniczym celem Instytut jest pomoc mniejszym firmom regionalnym w debiucie na giełdzie oraz wspieranie nowoczesnego konkurencyjnego i transparentnego rynku kapitałowego. Prezesem Instytutu jest Jarosław Grzywiński, były szef GPW.