AKTUALNOŚCI
20 stycznia 2023

Prawo holdingowe, czyli nowe możliwości dla grup spółek kapitałowych

        13 października 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Rewolucyjne przepisy wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje dotyczące funkcjonowania grup […]
4 stycznia 2023

Dyrektywa Omnibus – zmiany w sektorze handlowym

        Z początkiem 2023 roku zaczęła obowiązywać dyrektywa Omnibus, która zmienia dotychczasową sytuację konsumentów na rynku i wprowadza rewolucje w sektorze handlowym.  Dyrektywa […]
13 grudnia 2022

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

        Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jest reakcją na lukę w regulacjach prawnych w zakresie wykonywania zawodu windykatora.  Jak wskazuje […]
13 grudnia 2022

TSUE przeciwko nieograniczonemu dostępowi do danych o beneficjentach rzeczywistych

    Wyrokiem z dnia 22 listopada 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C‑37/20 i C‑601/20 TSUE, w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne, […]
3 listopada 2022

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

          27 października 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Regulacja jest reakcją na unijny i […]
11 października 2022

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (druk nr 2650)

      Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w dniu 27 września 2022 r. wpłynął do Sejmu. […]
25 sierpnia 2022

Waloryzacja wynagrodzenia (PZP)

      Prokuratoria Generalna opublikowała wskazówki dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, niezwykle istotne w świetle dzisiejszych realiów – gwałtownych i nieprzewidywalnych zmian cen materiałów i robót […]
18 sierpnia 2022

Home office – nowa rzeczywistość?

                  Pandemia trwale zmieniła rynek pracy. Nie powinien więc budzić zdziwienia fakt, że zdecydowano się uregulować kwestię pracy […]