Krajowy System e-Faktur
3 grudnia 2021
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe kategorie podmiotów obowiązanych do dokonania zgłoszenia
19 grudnia 2021

AKTUALNOŚCI EKSPERCKIE


Prof. UŚ. dr hab. Mirosław Pawełczyk został ponownie powołany na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję


Zgodnie z zarządzeniem nr 010-48/21 z dnia 9 listopada 2021 r., Prezes Prokuratorii Generalnej powołał dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ., założyciela Kancelaria Pawełczyk na arbitra Sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej na II kadencję.

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej to państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, która z dniem 1 stycznia 2017 r. przejęła zadania i kompetencje Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Siedziba Prokuratorii Generalnej znajduje się przy ul. Hożej 76/78 w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista powołanych: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/lista-arbitrow-stalych?page=4&size=10