PRO BONO

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się prowadząc działania o charakterze pro bono, prowadząc sprawy oraz udzielając porad i konsultacji.

Wspieramy m.in. instytucje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki działające non profit. W zakresie pomocy prawnej pro publico bono nasza Kancelaria świadczy również doradztwo na rzecz fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działalność społeczną, edukacyjną lub zdrowotną.