PRO BONO

Kancelaria Pawełczyk od wielu lat wspiera działania o charakterze pro bono, prowadząc sprawy i udzielając porad oraz konsultacji.

Wspiera instytucje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki działające non profit. W zakresie pomocy prawnej pro publico bono, Kancelaria Pawełczyk świadczy również doradztwo na rzecz fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działalność społeczną, edukacyjną lub zdrowotną.

Kancelaria Pawełczyk wspiera Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej właściciela obiektu UNESCO, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.