KANCELARIA

O nas

Kancelaria powstała w 2003 r. z inicjatywy Profesora dr hab. Mirosława Pawełczyka łączącego doświadczenie akademickie z praktyką stosowania prawa. Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona satysfakcją klientów pozwoliła na dynamiczny rozwój Kancelarii. Dziś nasz zespół tworzy 50 doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin prawa, w tym radców prawnych i adwokatów. Znaczna część zespołu Kancelarii prowadzi równolegle działalność naukową i posiada stopnie naukowe doktora habilitowanego i doktora nauk prawnych. Członkowie naszego zespołu są autorami i współautorami ponad 500 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim. Kancelaria posiada biura w Warszawie i Katowicach oraz stale współpracuje z renomowanymi kancelariami w całej Europie.

Obecnie Kancelaria należy do grona podmiotów wiodących na rynku usług prawniczych w Polsce. Świadczymy obsługę prawną dla największych przedsiębiorstw m.in. z branży energetycznej, kolejowej, wodociągowej, finansowej, przemysłu ciężkiego, a także na rzecz podmiotów administracji publicznej i klientów indywidualnych. Obszar szczególnej aktywności Kancelarii obejmuje problematyka antymonopolowa, zamówienia publiczne, rynki regulowane, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, w których to dziedzinach członkowie zespołu Kancelarii integrują wiedzę naukową z praktyką zawodową. Poza bieżącą obsługą prawną, Kancelaria prowadzi również szkolenia, audyty, świadczy usługi due deligance, sporządza opinie eksperckie, a także uczestniczy w procesach legislacyjnych. Naszych klientów wspieramy w językach obcych w tym w języku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu Kancelarii oszczędzamy czas i pieniądze naszych Klientów, oferując możliwość doboru najkorzystniejszych rozwiązań.


Radca prawny, prof. Nadzw. Dr hab. Mirosław Pawełczyk

Założycielem Kancelarii jest radca prawny prof. Nadzw. Dr hab. Mirosław Pawełczyk - profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Prezes zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie (www.iuspublicum.pl).

Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek rady programowej czasopisma „Radca Prawny”, członek rady naukowej czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego”. Członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Visiting Research Fellow przy Chinese-German Institute for Intellectual Property at Huazhong University of Science and Technology/ HUST (Chiny, 2017-2020). Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych oraz członek Zespołu Ekspertów, który opracowywał projekt „Konstytucji Biznesu” powołanego przez Wicepremiera - Ministra Rozwoju. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Własności Intelektualnej (www.iip.edu.pl). Arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (www.paee.org.pl). Inicjator i współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym” oraz „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Zasiadał w radach nadzorczych największych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Laureat uniwersyteckiego plebiscytu w kategorii „Przyjaciel Studenta 2012” na Uniwersytecie Śląskim. Autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnych oraz prawa rynku kapitałowego.