MONITOR PRAWNY PUBLICUM

Miesięcznik prawno-ekonomiczny
Analizy zagadnień Prawnych i Ekonomicznych.
Wkrótce dostępny na stronach Kancelarii.