Prawo Sportowe

Zmieniające się warunki makroekonomiczne, postępująca komercjalizacja i globalizacja sportu, a także zmiany przepisów prawnych regulujących uprawianie sportu i organizację współzawodnictwa sportowego wymuszają na podmiotach funkcjonujących w sporcie korzystanie z wyspecjalizowanej obsługi prawnej, świadczonej przez prawników posiadających wiedzę nie tylko w zakresie prawa powszechnego, ale także regulacji wewnętrznych krajowych związków sportowych oraz międzynarodowych organizacji sportowych.

Dzięki zdobytemu na przestrzeni ostatnich lat unikatowemu doświadczeniu Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane zarówno do podmiotów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz sportowców.