Własność Intelektualna

Prawo własności przemysłowej, w szczególności w zakresie ochrony znaków towarowych, prawo autorskie, regulacje w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także ochrony dóbr osobistych Klientów stanowi jedną z dynamiczniej rozwijających się praktyk Kancelarii. Wyzwania przed jakimi stoją Klienci Kancelarii związane z silną konkurencją rynkową, ale także potrzeba wsparcia prawnego dla tzw. start-upów, dała impuls do zbudowania silnego zespołu prawników specjalizujących się w tej dziedzinie. Obecnie zespół ten tworzą doświadczeni specjaliści, w tym osoby z bogatym dorobkiem naukowym, absolwenci Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów oraz Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego przy Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.