Zamówienia Publiczne i PPP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych oferuje obecnie wiele kancelarii prawnych. Niewiele jednak z nich posiada tak bogate, poparte kilkunastoletnią praktyką obsługi prawnej zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Doświadczenie to obejmuje wszelkie aspekty prawa zamówień publicznych, począwszy od opracowywania dokumentacji przetargowej, poprzez wsparcie procesu wyboru wykonawcy, reprezentowanie zamawiającego oraz wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół ekspertów prawnych Kancelarii uczestniczy w konsultacjach dotyczących projektowanych zmian legislacyjnych z zakresu prawa zamówień publicznych, będąc autorami licznych publikacji oraz komentarzy w tym zakresie.