Prof. UŚ dr hab Mirosław Pawełczyk powołany przez Wicepremiera – Ministra Rozwoju na członka Zespołu Ekspertów opracowujących projekt „Konstytucji Biznesu”.
18 marca 2018
Kancelaria Pawełczyk Partnerem Prawnym V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.
9 maja 2018

Kancelaria Pawełczyk Partnerem Merytorycznym II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo regulacja i konkurencja na rynku energetycznym".

26 KWIETNIA 2018 R. NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA MORAWIECKIEGO ODBYŁA SIĘ II. OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”. GOŚCIEM HONOROWYM KONFERENCJI BYŁ PAN MINISTER PIOTR NAIMSKI (Sekretarz Stanu W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej).

ORGANIZOTORAMI KONFERENCJI BYŁO NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH, KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH ORAZ POLSKA FUNDACJA PRAWA KONKURENCJI I REGULACJI SEKTOROWEJ IUS PUBLICUM.

KONFERENCJĘ MERYTORYCZNIE WSPIERAŁA KANCELARIA PAWEŁCZYK.