Kancelaria Pawełczyk Partnerem Merytorycznym II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”.
26 kwietnia 2018
Kancelaria Pawełczyk Partnerem Merytorycznym Konferencji „Jak Skutecznie Chronić Innowacje. Sądy Specjalne Pomoc Prawno Rzecznikowska”
17 maja 2018

Kancelaria Pawełczyk Partnerem Prawnym V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich".

9 MAJA 2018 R, NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ODBYŁA SIĘ V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „KONSUMENT NA RYNKU KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH". KONFERENCJĘ ZOORGANIZOWAŁA KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO ORAZ NAUKOWE KOŁO PRAWA ENERGETYCZNEGO I INNYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WRAZ Z POLSKĄ FUNDACJĄ PRAWA KONKURENCJI I REGULACJI SEKTOROWEJ IUS PUBLICUM. KONFERENCJĘ PRAWNIE WSPIERAŁA KANCELARIA PAWEŁCZYK.