Kancelaria Pawełczyk Partnerem Prawnym V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.
9 maja 2018
Profesor Mirosław Pawełczyk Członkiem Rady Programowej Studiów Podyplomowych „Regulacja i polityka energetyczna”
25 czerwca 2018

Kancelaria Pawełczyk Partnerem Merytorycznym Konferencji „Jak Skutecznie Chronić Innowacje. Sądy Specjalne Pomoc Prawno Rzecznikowska”.

17 MAJA 2018 R. W URZĘDZIE PATENTOWYM W WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA „Jak Skutecznie Chronić Innowacje”. KONFERENCJĘ MERYTORYCZNIE WSPIERAŁA KANCELARIA PAWEŁCZYK.