Kancelaria Pawełczyk Partnerem Merytorycznym Konferencji „Jak Skutecznie Chronić Innowacje. Sądy Specjalne Pomoc Prawno Rzecznikowska”
17 maja 2018
Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą z okazji Jubileuszu Profesora Marka Wierzbowskiego
27 czerwca 2018

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia ​22 czerwca 2018 roku utworzono studia podyplomowe “Regulacja i polityka energetyczna”.

Rada Wydziału w skład Rady Programowej Studiów powołała Pana Profesora Mirosława Pawełczyka. Celem kształcenia w ramach utworzonych studiów jest nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników i poszerzenie ich wiedzy w zakresie prawnej i ekonomicznej problematyki funkcjonowania sektora energetycznego. Studia są adresowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką energetyczną. Studia podyplomowe są skierowane do wszystkich zainteresowanych branżą energetyczną: pracowników administracji, pracowników i kadry menadżerskiej spółek energetycznych, prawników, inżynierów, ekonomistów, informatyków, etc.