Profesor Mirosław Pawełczyk Członkiem Rady Programowej Studiów Podyplomowych „Regulacja i polityka energetyczna”
25 czerwca 2018
Profesor Mirosław Pawełczyk powołany na Członka Rady Naukowej Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
2 lipca 2018

Profesor Mirosław Pawełczyk uczestniczył w spotkaniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy z przedstawicielami życia akademickiego z okazji Jubileuszu Profesora Marka Wierzbowskiego.

W spotkaniu uczestniczyła także najbliższa rodzina Profesora wraz ze współpracownikami oraz autorami wpisów do Księgi Jubileuszowej wydanej z okazji tej rocznicy. Obecny był także minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. W bieżącym roku prof. Wierzbowski obchodzi jubileusz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej. Jest to zarazem 40. rocznica uzyskania habilitacji oraz 30-lecie uzyskania tytułu profesora nauk prawnych.