Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą z okazji Jubileuszu Profesora Marka Wierzbowskiego
27 czerwca 2018
Podziękowania dla prof. n. dr hab. Mirosława Pawełczyka za udział w pracy Zespołu ds. Konstytucji dla Biznesu
30 lipca 2018

Centrum jest jednostką interdyscyplinarną utworzoną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w wyniku umowy pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Śląskim.

Centrum Badawcze Polityk Publicznych i Problemów Regulacyjnych stanowi ogólnouczelnianą interdyscyplinarną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która prowadzi działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych. W Centrum są inicjowane, koordynowane i wspierane przedsięwzięcia badawcze wspomagające podnoszenie jakości rozwiązań i decyzji składających się na regulacyjno-prawne aspekty polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miejskiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyznań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organizacji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego.