E-licytacje nieruchomości – już od 19 września
28 października 2021
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zmiany od 1 grudnia 2021 r.
29 listopada 2021

AKTUALNOŚCI EKSPERCKIE


Autor: r. pr. Marcin Skoczylas

Wykorzystanie blockchain do obrotu aktywami — rozpoczęcie prac legislacyjnych nad tokenizacją aktywów


Rynek tzw. "kryptowalut" jest rynkiem notującym rosnące zainteresowanie, spowodowane m.in. rosnącą wartością poszczególnych tokenów (np. typu Bitcoin). Eksperci Kancelarii Pawełczyk wspólnie z Politechniką Śląską oraz Giełdą Papierów Wartościowych realizują innowacyjny projekt stworzenia platformy transakcyjnej opartej o technologię blockchain, umożliwiającej tokenizację wybranych aktywów i zapewnienia zwiększenia bezpieczeństwa ich obrotu, jak też uproszczenia dostępu zainteresowanych inwestorów do poszczególnych portfeli inwestycyjnych.

Obecnie na świecie trwa ciągła wymiana dóbr, przy wykorzystaniu łańcuchów rozproszonych informacji umożliwiających wymianę informacji w ramach komunikacji p2p. Jednak brak jest jednoznacznych rozwiązań umożliwiających ich zastosowanie przez instytucje odpowiedzialne za realizację obrotu publicznego. W poszczególnych krajach trwają prace nad wdrożeniem zarówno rozwiązań legislacyjnych, jak też technologicznych doprowadzających do stworzenia ekosystemu transakcyjnego, realizowanego w ramach porządku prawnego danego państwa, przy zachowaniu efektywności i bezpieczeństwa technologii blockchain. Właśnie w celu stworzenia tego typu rozwiązań eksperci Kancelarii Pawełczyk współtworzą projekt, mający na celu stworzenia ekosystemu prawnego dla możliwości funkcjonowania w niedalekiej przyszłości platformy transakcyjnej, gdzie każdy zainwestowany inwestor, będzie mógł nabyć tokeny odzwierciedlające prawo własności do wybranych dóbr, czy też opisany smart contract.

Po ponad rocznej pracy nasi eksperci wspólnie z zespołem, w którego skład wchodzą również specjaliści Politechniki Śląskiej oraz Giełdy Papierów Wartościowych, zaproponowali postulaty rozwiązań prawnych zapewniających możliwość obrotu przy wykorzystaniu tokenów udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zaproponowane rozwiązania umożliwią, bez odejścia od dotychczasowej konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy minimalnej ingerencji w przepisy prawa spółek handlowych, doprowadzić do wdrożenia obrotu udziałami spółek z o.o. w ramach informatycznej platformy transakcyjnej. Swoje postulaty mieliśmy okazję zaprezentować podczas spotkania z panem ministrem Marcinem Warchołem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podczas spotkania w dniu 15 października 2021 r., oprócz prezentacji założeń projektu, potwierdzono konieczność stworzenia zespołu legislacyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialnego za opracowanie propozycji zmian aktów prawnych, umożliwiających tokenizację wybranych aktywów, jak też stworzenia definicji tokenu, dotychczas nie występującej w polskim prawie.