25 sierpnia 2022

Waloryzacja wynagrodzenia (PZP)

      Prokuratoria Generalna opublikowała wskazówki dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, niezwykle istotne w świetle dzisiejszych realiów – gwałtownych i nieprzewidywalnych zmian cen materiałów i robót […]
18 sierpnia 2022

Home office – nowa rzeczywistość?

                  Pandemia trwale zmieniła rynek pracy. Nie powinien więc budzić zdziwienia fakt, że zdecydowano się uregulować kwestię pracy […]
8 marca 2022

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

17 lutego 2022

Nowelizacja biegu przedawnienia – ograniczenie dla nieuczciwych wierzycieli?