Profesor Mirosław Pawełczyk powołany na Członka Rady Naukowej Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych
2 lipca 2018
Profesor Mirosław Pawełczyk Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansowych
23 października 2018

Podziękowania dla prof. n. dr hab. Mirosława Pawełczyka od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Przedsiębiorczość i Technologii Jadwigi Emilewicz za udział w pracy Zespołu ds. Konstytucji dla Biznesu.

Treść podziękowania:

“Serdecznie dziękujemy za Pana udział i zaangażowanie w prace Zespołu do opracowania projektu „Konstytucji dla Biznesu”. „Konstytucja dla Biznesu” stanowi kluczową reformę polskiego prawa gospodarczego.

Dzięki Pana wsparciu przedsiębiorcy otrzymali proste i przejrzyste akty prawne realizujące konstytucyjna zasadę wolności gospodarczej, na czele z ustawą Prawo dla przedsiębiorców.

Głęboko wierzymy, że przepisy wprowadzone w ramach „Konstytucji dla Biznesu” ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, przyczynia się do poprawy relacji między urzędami i przedsiębiorcami, a także będą impulsem do zwiększenia aktywności ekonomicznej Polaków, co z pewnością przełoży się na pozytywne efekty dla całej gospodarki.

Doceniamy ogromny wkład Zespołu w przygotowaniu tych zmian. W trakcie posiedzeń omawiane były złożone zagadnienia, od fundamentów prawa gospodarczego aż konkretne, praktyczne rozwiązania mające przynieść korzyść polskim przedsiębiorcom. Poziom dyskusji oraz ich rzeczowość, wnikliwość i kompleksowość miały nieocenioną wartość i realny wpływ na treść „Konstytucji dla Biznesu”.

Pragniemy podziękować za udział w pracach Zespołu, a także za Pana wkład w przygotowane rozwiązania. Ufamy, że prace te stanowiły dla Pana interesujące doświadczenie. Życzymy jednocześnie dalszych sukcesów w karierze naukowej i zawodowej.”