Profesor Mirosław Pawełczyk Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansowych
23 października 2018
PRACA ZDALNA PRZEZ PRYZMAT USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH
28 marca 2020

27. listopada w Katowicach odbyła się konferencja naukowa „Konstytucja biznesu – nowe doświadczenia” pod kierunkiem Prof. Mirosława Pawełczyka przy współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Gospodarczym oraz Kancelarią.


Niniejsze przedsięwzięcie wpisało się w cykl konferencji prowadzonych pzez Polskie Towarzystwo Gospodarcze, pn. „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”.

Konferencja ta była sposobnością do przeanalizowania nowych regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, które w ocenie ich twórców ma przynieść pozytywny oddźwięk wśród przedsiębiorców. Powinny bowiem ułatwić podjęcie działalności gospodarczej oraz ma - w swojej istocie - zmienić stosunek organów administracji publicznej do przedsiębiorców.

Z uwagi na to, że pakiet ustaw zwanych „Konstytucją Biznesu” wszedł w życie kilka miesięcy temu, uczestnicy podzielili się również się swoimi doświadczeniami w sferze stosowania nowych przepisów.

W skład Rady Programowej Konferencji weszli wybitni przedstawiciele nauki prawa, w tym współtwórcy pakietu ustaw „Konstytucja dla Biznesu”. Podczas Konferencji głos zabrali m.in. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, administracji państwowej, samorządów prawniczych, a także przedsiębiorcy. Wykład otwierający Konferencję wygłosił główny organizator wydarzenia oraz jeden ze współtwórców „Konstytucji dla Biznesu” prof. Mirosław Pawełczyk.

Konferencja opierała się na wystąpieniach w formie referatów i paneli dyskusyjnych.

Zdjęcia z konferencji dostępne tutaj.