20 stycznia 2023

Prawo holdingowe, czyli nowe możliwości dla grup spółek kapitałowych

        13 października 2022 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Rewolucyjne przepisy wprowadziły do polskiego porządku prawnego regulacje dotyczące funkcjonowania grup […]
4 stycznia 2023

Dyrektywa Omnibus – zmiany w sektorze handlowym

        Z początkiem 2023 roku zaczęła obowiązywać dyrektywa Omnibus, która zmienia dotychczasową sytuację konsumentów na rynku i wprowadza rewolucje w sektorze handlowym.  Dyrektywa […]
13 grudnia 2022

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

        Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jest reakcją na lukę w regulacjach prawnych w zakresie wykonywania zawodu windykatora.  Jak wskazuje […]
13 grudnia 2022

TSUE przeciwko nieograniczonemu dostępowi do danych o beneficjentach rzeczywistych

    Wyrokiem z dnia 22 listopada 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C‑37/20 i C‑601/20 TSUE, w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne, […]